torstaina, lokakuuta 12, 2006

Irakin vainajat

19. maaliskuuta 2003 presidentti George W. Bush piti kansakunnalle juuri alkanutta Irakin sotaa käsitelleen puheen, jossa hän syytti Saddam Husseinia oman maansa kansalaisiin kohdistuneista hirmutöistä ja lupasi "koalition joukkojen tekevän kaikkensa sen puolesta, ettei viattomia siviilejä vahingoitettaisi". Eilen julkistetussa yhdysvaltalaisen Johns Hopkins –yliopiston terveystieteen laitoksen ja bagdadilaisen Al Mustansiriya –yliopiston tutkijoiden yhteistutkimuksessa todetaan Irakin sodan aiheuttaneen maaliskuun 2003 jälkeen 655.000 kuolemantapausta lisää. Tutkimuksen mukaan hyökkäys on lisännyt kaikkien eri kuolinsyiden, niin väkivaltaisten kuin ei-väkivaltaistenkin, määrää. Ennen sotaa Irakissa kuoli noin 143.000 ihmistä vuodessa. Sen jälkeen tuo lukema on ollut runsaat 201.500 ihmistä, eli vuositasolla ruumiita on tullut 58.500 ja kuukaudessa 4800 enemmän kuin sotaa edeltävinä aikoina. Koko tutkimus, Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey, julkaistiin vertaisarvioidussa terveystieteen kansainvälisessä The Lancet –aikakausjulkaisussa. Vaikka tutkimuksessa esitetyt numerot ovatkin kyselytutkimukseen perustuvia arvioita, on alle kääntämäni tutkimuksen tiivistelmä karua luettavaa.

TIIVISTELMÄ


Tausta
Irakin sodan on raportoitu aiheuttaneen aikavälillä maaliskuus 2003 - syyskuu 2004 lähes 100 000 henkilön lisäkuolleisuuden Irakissa. Tavoitteenamme oli päivittää tämä arvio.

Metodit
Suoritimme vuoden 2006 toukokuun ja heinäkuun välisenä aikana valtakunnallisen otosklustereihin pohjautuvan poikkileikkaustutkimuksen kuolleisuudesta Irakissa. 50 klusteria 16 hallintoalueelta valittiin satunnaisesti. Jokainen klusteri koostui 40 taloudesta. Näistä talouksista kerättiin tieto kuolintapauksista.

Löydökset
Loppuanalyysista karsittiin kolme väärinsijoitettua klusteria; 47 klusterista kerättiin tiedot 1849 taloudesta, joissa asui yhteensä 12.801 yksilöä. Havaintoajanjaksolla raportoitiin 1474 syntymää ja 629 kuolemaa. Hyökkäystä edeltänyt kuolleisuusaste oli 5.5 tuhatta ihmistä kohden (95 % CI 4.3-7.1), verrattuna 13.3 tuhatta ihmistä kohden (10.9-16.1) hyökkäystä seuranneen 40 kuukauden aikana. Arvioimme että heinäkuuhun 2006 mennessä sota oli aiheuttanut Irakissa 654.965 (392.979-942.636) kuolintapausta lisää, mikä vastaa 2.5 % tutkitun alueen väestöstä. Hyökkäyksen alkamisen jälkeisistä kuolintapauksista 601.027 (426.369-793.663) oli seurausta väkivallasta, yleisimmän syyn ollessa eri aseiden tulitus.

Tulkinta
Kuolintapausten määrän kasvun kiihtyminen Irakissa on jatkunut. Koalition joukkojen osuus kuolintapauksista on pienentynyt vuoden 2006 aikana, vaikka niiden reaalimäärä on kasvanut joka vuosi. Asetulitus on yhä tyypillisin kuoleman aiheuttaja, vaikka autopommeista aiheutuvat kuolemat ovat lisääntyneet.

Tutkimuksen johtopäätösluvussa todetaan seuraavaa:

Irakissa, niin kuin kaikissa konflikteissa, sodankäynnin seuraukset lankeavat siviilien kannettaviksi. Vietnamin sodassa kuoli kolme miljoonaa siviiliä, Kongon demokraattisen tasavallan konflikti on aiheuttanut 3.8 miljoonaa kuolemaa; Itä-Timorin konfliktissa arvioitiin kuolleen 200.000 alueen yhteensä 800.000 asukkaasta. Viimeismpien arvioiden mukaan Darfurissa on viimeisten 31 kuukauden aikana kuollut 200 000 ihmistä. Me arvioimme, että Irakissa on kuollut lähes 655.000 ihmistä - 2.5 % koko tutkimusalueen väestöstä. Vaikka tällaiset luvut saattavat olla sota-aikana yleisiä, konfliktin pitkä kesto yhdessä sen vaikutuksien alaiseksi joutuneen väestön kymmeniin miljooniin nousevan määrän kanssa ovat tehneet Irakin sodasta 21 vuosisadan verisimmän kansainvälisen konfliktin, minkä tulisi olla vakava huolenaihe jokaiselle ihmiselle.


Raportti nousi esille myös Bushin eilen pitämässä lehdistötilaisuudessa. Aiheesta sukeutui presidentin ja erään toimittajan välille seuraavaa keskustelu:

KYSYMYS: Kiitoksia, herra presidentti. Takaisin Irakiin. Ryhmä amerikkalaisia ja irakilaisia terveysviranomaisia julkaisi tänään raportin, jonka mukaan 655.000 irakialista on kuollut sodan alkamisen jälkeen. Luku on 20 kertaa suurempi kuin teidän joulukuussa mainitsemanne määrä, 30.000. Haluatteko korjata tai päivittää mainitsemaanne lukemaa, ja pidättekö tätä raporttia uskottavana?

PRESIDENTTI: Ei, en pidä raporttia uskottavana. Eikä pidä kenraali Casey eivätkä myöskään Irakin viranomaiset. Tiedän kyllä, että paljon viattomia ihmisiä on kuollut, ja se vaivaa minua ja tekee minut surulliseksi. Ja osoitan suosiotani irakilaisille heidän väkivallan edessä osoittamastaan rohkeudesta. Olen hämmästynyt siitä, että tässä on yhteisö joka haluaa niin kovasti olla vapaa, että he ovat valmiita -- että on olemassa väkivallan taso jonka he kestävät. Ja nyt on aika Irakin hallituksen tehdä ankarasti töitä turvallisuuden tuomiseksi asuinalueille, jotta ihmiset voivat tuntea olonsa rauhalliseksi.

Ilman muuta tämä on väkivaltaista, mutta tämä raportti on yksi -- he julkaisivat sen ennen kuin, se oli aika lailla -- tutkimusmetodi oli aika lailla epäilyksenalainen. Mutta puhun kenraalin Caseyn kaltaisten ihmisten kanssa ja totta kai Irakin hallituksen kanssa että he antavat raportista lausuntonsa.

KYSYMYS: 30.000, herra presidentti? Pysyttekö oman lukemanne, 30.000, takana?

PRESIDENTTI: You know, minä pysyn lukemassani. Monet viattomat ihmiset ovat menettäneet henkensä -- 600.000, vai mikä heidän arvauksensa nyt olikaan, on vain -- se ei ole uskottava. Kiitoksia.

Vähän ennen tätä keskustelua Bush kuvasi USA:n armeijan viimeaikaisia toimia Irakissa suureksi menestykseksi tyylilleen ominaisilla sanavalinnoilla: "...we're on the move. We're taking action. We're helping this young democracy succeed."

1 kommentti:

HannuHoo kirjoitti...

Obs! Ensimmäisen kappaleen luvut tuntuvat olevan keskenään ristiriidassa. Lapsus?

Enpä kyllä arvannut irakilaisten menetyksiä näin karmeiksi. Siihen verrattuna venäläisen naistoimittajan surman saama huomio on suhteeton.

Hyvä blogi Sinulla!
Hannu