perjantaina, maaliskuuta 10, 2006

Islamismin vastainen manifesti


Julkisuudessa on tässä kuussa keskusteltu paljon 28.2. Jyllands-Postenissa julkaistusta 12 intellektuaalin islamismin vastaisesta manifestista. Julistus on tärkeä puheenvuoro erityisesti eurooppalaisen keskustelun kannalta, koska suuri osa allekirjoittajista edustaa tavalla tai toisella muslimimaailmaa. Sen luettuaan saa myös mukavasti perspektiiviä siihen, kenen taskuun Suomessa yleinen "pyhien asioiden loukkaamattomuutta" korostava lähetystymistapa itse asiassa pelaa. En onnistunut löytämään sitä suomeksi käännettynä, joten laitan tähän oman suomennokseni.

MANIFESTI
Yhdessä uutta totalitarianismia vastaan

Voitettuaan fasismin, natsismin ja stalinismin maailmalla on vastassaan uusi totalitaarinen globaali uhka: islamismi.

Me, kirjailijat, journalistit, intellektuaalit, kehotamme vastustamaan uskonnollista totalitarianismia ja puolustamaan vapautta, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja maallisia arvoja koko ihmiskunnalle.

Viimeaikaiset tapahtumat, jotka sattuivat eurooppalaisten lehtien julkaistua Muhammed-piirroksia, ovat paljastaneet näiden universaalien arvojen puolesta käydyn kamppailun välttämättömyyden. Tätä kamppailua ei voiteta aseilla, vaan ideologisella taistelukentällä. Käynnissä ei ole sen paremmin siviilisaatioiden yhteentörmäys kuin lännen ja idän vastakkainasettelukaan, vaan maailmanlaajuinen taistelu demokraatian ja teokratian välillä.

Kuten kaikki totalitarianismin muodot, myös islamismi saa käyttövoimansa peloista ja turhautumisesta. Vihanlietsojat käyttävät näitä tunteita muodostaakseen pataljoonia, joiden tarkoituksena on saattaa voimaan vapaudelle vihamielinen ja epätasa-arvoinen maailmanjärjestys. Me kuitenkin toteamme yksiselitteisesti ja päättäväisesti: mikään, edes epätoivo, ei oikeuta valistuksen ja sananvapauden vastustamista, totalitarianismia ja vihaa.

Islamismi on taantumuksellinen ideologia, joka tappaa tasa-arvon, vapauden ja maallisuuden kaikkialta vaikutuspiirissään. Sen menestys johtaa väistämättä ylivallan maailmaan: miehen ylivaltaan suhteessa naiseen, islamistien ylivaltaan suhteessa kaikkiin muihin. Tämän torjumiseksi meidän on taattava sorretuille tai syrjityille ihmisille universaalit oikeudet.

Me torjumme "kulttuurirelativismin", joka kulttuurien ja traditioiden kunnioittamisen nimissä hyväksyy sen, että muslimikulttuurin miehiltä ja naisilta riistetään heidän oikeutensa yhdenvertaisuuteen, vapauteen ja maallisiin arvoihin. Pelko "islamofobistiksi" syyttämisestä ei saa meitä luopumaan kriittisestä ajattelustamme. Koko "islamofobian" käsite on epäonnistunut, koska se sotkee toisiinsa islamiin uskontona kohdistuvan kritiikin ja islaminuskoisten leimaamisen.

Vetoamme ilmaisunvapauden universaaliuteen, jotta kriittistä ajattelua voidaan harjoittaa kaikissa maanosissa, kaikkia väärinkäytöksiä ja kaikkia dogmeja vastaan.

Vetoamme kaikkien maiden demokraatteihin ja mieleltään vapaisiin ihmisiin sen puolesta, että vuosisadastamme tulisi valistuksen ja vapauden, ei niiden vastustamisen, aikakausi.

12 allekirjoittajaa

Ayaan Hirsi Ali
Chahla Chafiq
Caroline Fourest
Bernard-Henri Lévy
Irshad Manji
Mehdi Mozaffari
Maryam Namazie
Taslima Nasreen
Salman Rushdie
Antoine Sfeir
Philippe Val
Ibn Warraq