lauantaina, maaliskuuta 04, 2006

Veronmaksajarahoitteista jargonia

Korkeakoulujen arviointineuvoston pääsihteeri Ossi Tuomi toteaa asiakirjassa nimeltä "Kuopion yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi" seuraavaa:

Korkeakoulujen arviointineuvosto on halunnut pitää edelleen kiinni omaksumastaan kehittävän arvioinnin periaatteesta, joka auditoinnissa näyttäytyy dialogisuutena arviointineuvoston ja korkeakoulujen välillä sekä auditoitavan laadunvarmistusjärjestelmän ominaispiirteiden huomioon ottamisena auditoinnin käytännön toteutuksessa.

Raportin johtopäätöksissä Kuopion yliopiston laadunarvioinnista annetaan pääosin kiittävä arvio, mutta kehitettävääkin löytyy:

Ydin- ja tukitoimintojen laatutavoitteiden määrää olisi tarkistettava ja tavoitteet olisi priorisoitava. Tavoitteiden kytkentää yliopiston strategioihin ja visioon olisi selkeytettävä. Lisäksi olisi mahdollista kytkeä tavoitteet tuloksellisuusindikaattoreihin.

Skeptikko voisi kysyä, tarkoittavatko nämä jorinat ihan oikeasti jotain, ja jos tarkoittavatkin, onko niillä mitään liittymäkohtaa yliopiston arkipäivän todellisuuteen. KKA joka tapauksessa katsoi kuopiolaisten "läpäisseen auditoinnin hyväksytysti" ja saavan ylpeänä kantaa tätä sertifioitua statustaan seuraavat kuusi vuotta.

Ei kommentteja: